Hvordan redusere matsvinn

Haugesund bystyre har bedt Helse, omsorg og sosiale tjenester om å se på hvordan en kan redusere matsvinn ved kommunens institusjoner. Etter å ha deltatt på workshop om «Klimasats» som Klimapartnere søkte kommunen om klimasats-midler fra Miljødirektoratet til forprosjektet, "Reduksjon av matsvinn", og fikk innvilget søknaden.

Nå er forprosjektet igang. En del av forprosjektet innebærer plukkanalyser av matavfall fra institusjoner og kjøkken. Det gjennomføres også en spørreundersøkelse om mat blant pasienter, før en resultatet blir presentert og videre tiltak iverksettes.

Tiltak
Det er avholdt flere møter med leder av kjøkkendriften, omsorgssjef, HIM og miljøvernleder i kommunen om hvordan en kan redusere matsvinn ved kommunens institusjoner. En spørreundersøkelse om mat blant pasienter ved sykehjem og hjemmeboende ble foretatt i september 2019.

Det ble valgt å se på matavfall fra to av kommunens institusjoner i tillegg til kommunens produksjonskjøkken. I samarbeid med Haugaland Interkommunale Miljøverk (HIM) ble det innhentet tilbud på plukkanalyse av matavfall. Til å gjennomføre plukkanalysen ble Mepex Consult valgt ut. Nå er plukkanalyser av mat gjennomført ved Udland omsorgssenter, Haraldsvang omsorgssenter og hovedkjøkken.

Rapport

Haugesund kommune, ved Helse, omsorg og sosiale tjenester, får tilsendt en rapport i etterkant av analysen med resultat, årsak til svinn og forslag til tiltak.

Her gjennomføres plukkanalyse med fokus på matsvinn. Foto: Cathrine Grindheim

Utskrift