Ny omsorgssjef på plass

Solveig Vela Liknes er ansatt som ny omsorgssjef.

Virksomheten har ansvar for drift av kommunens sykehjemsplasser og omfatter omsorgssentrene Bjørgene, Haraldsvang, Udland og Sentrum behandlingssenter (SBS). Vardafjell sykehjem er en avdeling under Haraldsvang omsorgssenter. I tillegg har kommunen egen bemanningssentral i virksomheten som består av sykepleiere og fagarbeidere.

Solveig Vela Liknes har overtatt etter Anne Pernille Lysaker som sluttet i stillingen desember 2019.

Solveig Vela Liknes er ansatt som ny omsorgssjef. Foto: Privat

Utskrift