Kart over graving

Haugesund kommune har nå etablert en helt ny gravemeldingstjeneste for entreprenører, byggherrer og andre aktuelle aktøre. Alle søker gjennom Digweb noe som gjør det enklere å søke om gravemelding og arbeidsvarsling på kommunal veg. Vi har også etablert en kartoversikt hvor du kan gå inn for å se hvor det pågår graving.

Digweb er utviklet av Sweco, og skal bidra til at det blir enklere å søke om gravetillatelse og arbeidsvarsling på kommunal veg i Haugesund kommune. Systemet vil også bidra til at det blir enklere for kommunen å saksbehandle og følge opp tjenesten. Du finner tjenesten under tema "Gravetillatelse og arbeidsvarsling".

Her finner du også tilgang til kartportalen hvor du kan se hvor det pågår graving i Haugesund kommune. Dersom det pågår noe i nærheten av deg kan du finne ut hvor lenge arbeidet skal pågå og hvem du kan kontakte for å finne ut mer.

Kartportalen finner du her:  http://kommunekart.com/klient/haugesund/graving

Gravemaskin illustrasjonsfoto.

Utskrift