Koronavirus – råd og info

Informasjon og råd justeres og oppdateres i henhold til utvikling og kunnskap om infeksjon. Kommunens helsepersonell med medisinskfaglig kompetanse og administrative ledelse følger utviklingen tett. Coronavirus disease – information in English: https://www.fhi.no/en/

Om viruset, symptomer og sykdom

I januar 2020 ble det nye koronaviruset oppdaget i Kina, og flere tilfeller har som forventet også blitt påvist i Norge. Det nye koronaviruset er et tidligere ukjent virus, men har visse genetiske likheter med SARS-viruset som også tilhører koronavirusfamilien. Koronavirus kan gi alt fra milde luftveis- og forkjølelsessymptomer til mer alvorlig sykdom. Feber har vært rapportert som et vanlig symptom på infeksjon. Sår hals er rapportert hos personer med mild sykdom. En del har blitt diagnostisert med lungebetennelse med pustevansker og/eller hoste. Informasjon om risikofaktorer hos de syke er foreløpig begrenset, men alvorlig sykdom og dødsfall er oftest sett hos eldre og personer med underliggende sykdom.

Smittemåte

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person på tre måter:

  • Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinner i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten
  • Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre
  • Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar/gjenstander, og andre kommer i kontakt med dette

Inkubasjonstid (tiden fra man er smittet til sykdommen gir symptomer)

Det foreligger ikke sikker informasjon om dette, men WHO anslår (per 19.02.2020) at inkubasjonstiden er 5-6 dager, men kan variere fra 0-14 dager.

Forebyggende råd

Råd for å forebygge smitte med det nye koronaviruset er de samme som for andre infeksjonssykdommer, slik som god håndhygiene og unngå unødvendig samvær med personer med symptomer på luftveissykdom.
Dette er også ett godt råd for personer som har symptomer på luftveissykdom generelt.

Egne råd til helsepersonell etter hjemkomst fra område med utbredt smitte av koronavirus

https://www.fhi.no/nyheter/2020/nye-rad-til-helsepersonell-som-har-vart-i-omrader-med-vedvarende-spredning-/

Reiseråd:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med det nye koronaviruset?

Ta kontakt med fastlege på telefon (IKKE MØT OPP) Dersom du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på telefon 116 117

Kontakt lege på telefon hvis du har symptomer og har vært i minst én av følgende situasjoner:

  • Har vært i *områder med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene
  • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene

*områder med vedvarende spredning:https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/

Nye anbefalinger fra 07.03.2020 for personer som har vært i områder med vedvarende smitte.

Personer som har vært i områder med vedvarende smitte skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av symptomer eller ikke. Dette omfatter å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser, ikke ta offentlig transport, og unngå steder man lett kommer i nærkontakt med andre.

For utfyllende informasjon se

God hånd- og hostehygiene er et generelt smittevernråd. Friske personer som de siste 14 dagene har hatt kontakt med en person som er bekreftet syk med viruset bør ta kontakt med helsetjenesten og vil følges opp der.

Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar via fhi.no eller her, ring informasjonstelefon: 815 55 015

Smittevernkontoret svarer på generelle henvendelser per epost etter kapasitet:

 

Hvordan forebygge smitte - råd fra Folkehelseinstituttet

Utskrift