Betal tollvesenets avgifter på trafikkstasjonene

Over hele landet kan publikum nå betale omregistreringsavgift og andre avgifter med bankkort på Statens vegvesens trafikkstasjoner. Tollvesenet og Statens vegvesen har samkjørt sine datasystemer til beste for publikum som nå slipper å løpe fram og tilbake mellom etatene.

Etter en gradvis innføring av betalingsautomater, er nå løsningen tilgjengelig i hele landet. Så langt er det bare positive tilbakemeldinger både fra publikum og fra Statens vegvesens skrankepersonell.

Irritasjonsmoment
Mange har irritert seg over å komme på trafikkstasjonen for å omregistrere en bil, for å få beskjed om at de må betale omregistreringsavgiften til Tollvesenet i banken for så å komme tilbake med kvittering for å fullføre omregistreringen. Nå kan hele jobben gjøres med en gang.

- Dette vil spare publikum for tid og vi er glade for at det har gått så fint. Vi skjønner at mange har ergret seg over den tungvinte omregistreringsjobben. Med nærmere 600.000 omregistreringer på landsbasis i året vil dette også lette jobben for våre ansatte på trafikkstasjonene, sier avdelingsdirektør Kari Aamot i Statens vegvesen.

Samarbeid mellom etatene
Løsningen har latt seg realisere ved et godt samarbeid mellom Statens vegvesen og Tollvesenet. Begge etatene har tunge datasystemer som inneholder mye data, og det har vært en stor jobb å samkjøre disse.

Avgiftene som kan betales er omregistreringsavgift, skyldig årsavgift og vektårsavgift.

Kilde:www.vegvesen.no/

Utskrift