Eiendomsskatt 2020 - ettersyn

Eiendomsskattelister blir lagt ut til offentlig ettersyn på servicesenteret i Kirkegata 85 i 6 uker fra og med 29. februar.

Skattelistene er i tillegg tilgjengelige her på kommunens nettside. Her kan du se skatteliste 2020 for boliger med boligverdi fra Skatteetaten, her er skatteliste 2020 lokale takster og her er skatteliste 2020 fritak.

Mer informasjon om eiendomsskatt finner du på https://www.haugesund.kommune.no/eskatt.

Illustrasjonsbilde

Utskrift