Brannsjef Jan Ove Solstrand er på plass

Jan Ove Solstrand som er ny brannsjef i Haugesund kommune starter begynner i sin nye stilling i dag.

Solstrand kommer fra stillingen som brigadeleder i Haugesund brannvesen. Han har også erfaring fra brannvesenet i Stavanger og har vært sivilt ansatt i politiet. Han har 20 års erfaring med beredskap og oppfyller alle de ønskede kvalifikasjoner for å være byens brannsjef. 

Brannsjefen rapporterer til direktør Bjørnar Måleng, og tiltrer ledergruppen for teknisk tjenesteområde. Måleng takker alle som ved brannvesenet som har bidratt midlertidig i konstituerte stillinger.

Fra venstre: Jan Ove Solstrand og Bjørnar Måleng Foto: Alise Vea

Brannsjef Jan Ove Solstrand sammen med direktør for tekniske tjenester, Bjørnar Måleng.
Foto: Alise Vea

Utskrift