Informasjon fra tjenesteområdene

Her legges det ut informasjon fra de ulike tjenesteområdene. Svært mange kommunale bygg er stengt, men les hvilket tilbud Helsestasjon for ungdom kan gi.

Kommunale bygg og tjenester

Kirkegata 85 er inntil videre stengt for publikum

SERVICESENTERET
Telefon: 52 74 30 00 betjenes fra kl. 08:00 - 15:30
E-post:

VEDTAKSKONTORET

Vedtakskontoret for helse og omsorgstjenester er midlertidig stengt for direkte publikumskontakt. Det vil derfor ikke være mulig å avtale kontormøter og hjemmebesøk med de ansatte ved kontoret. Bakgrunnen for dette er at man ønsker å begrense smittespredning til de ansatte, slik at de kan fortsette å behandle henvendelser som kommer inn i form av søknader og telefoner.

Vi er, som alle andre, utsatt for smitte og det er usikkert fra dag til dag hvor mange ansatte vi har på jobb. Denne usikkerheten gjør at vi fortløpende må prioritere de mest nødvendige henvendelsene. Vi beklager den effekten dette vil ha for innbyggerne i Haugesund kommune, og vi takker alle for velviljen vi blir møtt med når vi er i dialog med dere.

Vi vil presisere at vi ikke har stengt kontoret, vi tar imot og behandler søknader.
Dere kan henvende dere til oss på telefon : 52 74 42 00 fra klokken 08.00 - 15.30
e-post:

ENHET FOR BYUTVIKLING
Telefon: 99 23 28 08 betjenes fra kl. 08:00 – 15:30
E-post:  

Helsestasjon for ungdom (HFU)

HFU har åpent for telefon og kontakt på e-post fra 16.03.20

Telefon: 52 74 41 09 eller 52 74 41 07

E-post:

Du kan bruke dette kontaktpunktet også om spørsmål om korona. Timeavtaler vurderes av helsesykepleier.
Åpningstid er fra klokken 08.00 - 15.30. Helsesykepleier er til stede, og lege konsulteres ved behov.

Aldersgrensen utvides til og med 25 år.

Barnevernet i Haugesund

Barnverntjenesten holder stengt for kundebehandling i perioden 13. – 26. mars.

Telefonnummer 52 74 40 40 er betjent fra klokken 80.00 – 15.30. 

Akuttberedskap

Utenom arbeidstid er mobilnummer 959 20 084 betjent som vanlig. 

Havnaberg frisklivssentral og seniorsenter

Tjenestetilbudet på Havnaberg frisklivsentral og seniorsenter er stengt. Kjøkken og kafé er stengt ut mars i første omgang. 
Bassenget er stengt og alle kurs i regi av Frisklivssentralen er avlyst inntil videre. 

Har du spørsmål ta kontakt på telefon 52 74 43 80

NAV

NAV Haugesund vil inntil videre ha stengt for publikum. Det bes om å bruke våre digitale løsninger på www.nav.no 

Hvis en har behov for akutt hjelp, så er det oppslag om nummer til vakttelefon (betjent i perioden 11.00 – 14.00)  

Post kan leveres i postkasse til venstre for inngangsdør.

Utskrift