Elevene velger lenger skoledag

Innføringen av leksetid som et gratistilbud til alle elever i 1-4.klasse, har vært populært. Adrian i 2. klasse på Brakahaug er en av dem som frivillig har valgt å bruke mer tid i klasserommet.

- Det er greit å kunne gjøre ferdig det meste av leksene på skolen, synes Adrian, da har jeg mer fritid når jeg kommer hjem.

Hva er egentlig leksetid?
Leksetida ble innført dette skoleåret etter pålegg fra regjeringa. De bevilga penger til et gratistilbud for alle elever på 1.-4.trinn. Tilbudet betjenes i hovedsak av assistenter og fagarbeidere. I Haugesund er det bestemt at 1.trinn skal ha en uketime, og 2.-4.trinn skal ha to timer og tjue minutter i uka hver. Denne tida blir spredd ut over flere dager i løpet av uka. Alle som skal benytte seg av tilbudet i Haugesund, må også skrive under på en avtale, der skolene klargjør hvilket regelverk som gjelder.

Hvordan fungerer det?
- På Brakahaug er det i år ca 75 % av elevene som benytter seg av tilbudet, sier Elisabeth Hansen som fungerer som sfo-leder på skolen. - Elevene sitter igjen etter skoletid og jobber med hjemmearbeidet sitt eller annet fagrelatert stoff. I utgangspunktet var det ikke så mange påmeldte, men etter hvert har gruppene blitt større enn vi egentlig hadde trodd, og nå har vi såpass mange at foreldrene ikke skal ha for store forhåpninger til at vi klarer å følge opp alle leksene til hver enkelt elev skikkelig.

Arbeidsro
Det er nok viktig å forstå det skiftet som har vært i bruk av ord, det som til å begynne med het "leksehjelp", heter nå "leksetid", sier hun. - Det vi i første omgang kan tilby, er arbeidsro og muligheter til å få jobba med leksene på skolen, så hjelper vi selvfølgelig barna så langt det er mulig. Det betyr likevel at foreldrene må se på dette som en hjelp, ikke en erstatning for alt hjemmearbeid, understreker Hansen. - Foreldrene har fortsatt hovedansvaret for at barna gjør leksene sine skikkelig, sier hun.

Det har også Adrian skjønt: - Jeg må alltid lese leseleksa mi hjemme, sier han.

FAKTA:
Stortinget vedtok 14. juni 2010 endringer i opplæringsloven og privatskoleloven om leksehjelp. Kommuner og private skoler får plikt til å tilby gratis leksehjelp til elever på 1.-4. årstrinn. Deltakelse på leksehjelpen skal være frivillig for eleven, men eleven skal ha rett til å delta.

Skoleeierne står fritt til å organisere leksehjelptilbudet slik de mener det er mest hensiktsmessig enten tilbudet organiseres i regi av skolefritidsordningen eller på skolen. Reglene om politiattest skal gjelde for leksehjelperne. Skyssreglene er ikke endret i forbindelse med leksehjelpen. Retten til skyss er således fortsatt knyttet til skolestart og skoleslutt. Kommuner, fylkeskommuner og private skoleeiere oppfordres til å finne fleksible og praktiske løsninger når det gjelder organisering og gjennomføring av leksehjelp og skyss, slik at leksehjelpen kan bli et reelt tilbud for alle.

Utskrift