Urolige tider

Verden slik vi kjenner den endrer seg fort i disse Covid-19 tider. Reiseforbud og karantene ved reiser også mellom noen kommuner her på Haugalandet, samt at vi alle må ha fokus på smittebegrensning på et nivå vi aldri tidligere har sett.

Næringsdrivende opplever at de må stenge eller at kundegrunnlaget uteblir. Alt dette skjer i løpet av noen dager. Det er nesten som en tv serie på Netflix.

I denne situasjonen er det ingen kommunegrenser, vi er alle like utsatte. Vårt viktigste individuelle bidrag er å redusere smittespredning. Her kan og må vi alle bidra.

Situasjonen krever mye av oss som individ, oss som organisasjon, ja av hele samfunnet.  Skoler og barnehager har kun delvis åpne for barn av foreldre i samfunnskritisk funksjoner og andre deler av organisasjonen går på tomgang som følge av manglende samhandling med brukere eller andre tjenester.

I andre deler av organisasjonen vår «koker» det nå, spesielt innenfor helseområdet. Trøkket på de som jobber på den interkommunale legevakten i Karmsundsgaten er enormt stort. Det samme gjelder for de som jobber med smittesporing. I tillegg er mange av våre helsemedarbeidere i karantene som gjøre det utfordrende å få til forsvarlig turnus.

Til dere innenfor helse, støttefunksjoner og andre enheter som har lagt ned mange timer gjennom helgen, tusen takk for innsatsen så langt!

Hvordan vil utviklingen bli i tiden fremover? Det som er helt sikkert er at trøkket på helsetjenester vil øke. Konsekvensen av dette vil bli at mange av oss vil jobbe med andre utfordringer enn vi vanligvis gjør. For å sikre tilgjengelige tjenester til innbyggerne våre må vi være fleksible. Det betyr at vi må være forberedt på at ingeniører, pedagoger, økonomer og andre kanskje må bidra med oppgaver de til vanligvis ikke arbeider med.

Ukene som kommer blir utfordrende og annerledes. Da er det viktig med rause kollegaer. Med vår evne til endring og dere dedikerte medarbeidere er jeg helt sikker på at vi vil komme styrket ut av denne situasjonen.

Historien vil i ettertid konkludere hvordan vi løste oppgaven vår i denne krevende tiden.  Med den stå på viljen, endringsviljen og stoltheten vi nesten 3000 medarbeidere har vist til nå er jeg overbevist om at vi sammen er godt rustet til å løse oppgavene til det beste for Haugesund i tiden som ligger foran oss!

 

Ole Bernt Thorbjørnsen
kommunedirektør

 Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen

 

Utskrift