Forventer høy innbyggervekst

Statistisk sentralbyrå spår sterk befolkningsvekst i Haugesund kommune. Vi kan være over 40 000 innbyggere i år 2021.

Haugesund kommune har hatt kontinuerlig befolkningsvekst siden 1986, med høyest vekst i 2008 hvor Haugesund fikk økt innbyggertallet med hele 709 personer. Gjennom året 2009 var befolkningsveksten på 384 personer, og innbyggertallet ved inngangen til 2010 var på 34 049 personer. Befolkningsveksten de siste årene har i stor grad kommet gjennom fødselsoverskudd og innvandring, mens flere har flyttet fra Haugesund til andre norske kommuner enn omvendt.

Venter sterk vekst
Statistisk sentralbyrå sin befolkningsfremskrivning (middels nasjonal vekstkurve) forutser en sterk befolkningsvekst i Haugesund kommune frem mot 2030. Dersom prognosen treffer kan Haugesund kommune feire sin innbygger nummer 40 000 i 2021.

Innen 2030 vil Haugesund kommune ha over ti tusen flere innbyggere enn ved inngangen til 2010. Dette vil i så fall være en vekst på over tretti prosent, høyere en prognosen for vekst både i Rogaland og hele landet.

Færre eldre
Eldrebølgen kommer sent til Haugesund. Aldrersgruppen på 80 år og over vil de neste årene synke, og ikke før i 2022 vil aldersgruppen være like stor som i dag. Etter dette vil eldrebølgen slå inn også over Haugesund.

Utskrift