Det skal pipe i ørene

Desember er den måneden i året da det er flest boligbranner. De fleste som omkommer i brann, dør som følge av røykforgiftning i egen bolig. Det er derfor viktig at alle boliger har godkjente røykvarslere.

Desember er den måneden det brenner mest i Norge og i juleuka er det to til tre ganger så mange boligbranner som en gjennomsnittsuke. Likevel går cirka 500 000 mennesker i Norge inn i denne måneden uten tilstrekkelig varsling i tilfelle brann.

Nesten alle boliger har minst én røykvarsler, men mange fungerer ikke. Røykvarslere bør testes hver måned. Batteri skal byttes en gang i året, hvis ikke man har batteri med 10 års varighet eller røykvarslere som er tilkoplet det elektriske anlegget i boligen. Røykvarsleren må skiftes dersom den ikke piper etter batteribytte og testing. 

Minstekravet er én røykvarsler i hver bolig, men det anbefales å montere flere, sammenkoblede røykvarslere. Ved brann vil dermed alle varslerne gi alarm, og det øker sjansen for at beboerne varsles i tide. Røykvarslere skal monteres i taket, minst en halv meter fra vegger og hjørner. Kontroller at de kan høres godt i alle soverom.

Hør hva brannsjef Bjarne Grimsvedt sier på Radio-102 >>>

Utskrift