IKT-virksomheten får skryt for tiltak de har satt igang

Allerede før IT-bransjen ba det offentlige om å ta ansvar for å holde hjulene i gang gjennom coronakrisen hadde IKT-virksomheten i Haugesund kommune tatt grep for å iverksette aktuelle prosjekter.

Konstituert IKT-sjef i Haugesund kommune, Eirik Østensjø, forteller til Finansavisen at kommunen allerede hadde satt av penger til fremtidige prosjekter i budsjettet. Deretter inviterte de partnere inn for å se på hvilke prosjekter som var mulig å igangsette for å beholde folk i jobb, uten å påvirke driften av kritisk infrastruktur.

- For oss er det spesielt viktig å beholde det lokale fagmiljøet og IT-kompetansen som vi er høyst avhengige av. Jeg var redd for at vi skulle miste kompetansen bort fra Haugesund, sier han og legger til. Flere var på vei mot permitteringer, og allerede har vi klart å overføre noen av dem til nye prosjekter, sier Østensjø. Dette inkluderer sikkerhetsprosjekter, nye brannmurer, og oppgradering av IT-infrastruktur på skoler som nå er stengt.

- Rammeavtalen er en del av et større innkjøpssamarbeid med andre kommuner i distriktet. Enkelte av dem vurderer å gjøre det samme når de får hodet over vannet, sier han.

Det var forøvrig Finasavisen som skrev om dette den 29. mars 2020 >>>

Eirik Østensjø

Konstituert IKT-sjef, Eirik Østensjø, tok tidlig grep for å få folk i jobb.

Foto: Tor André Johannessen

Utskrift