Raser inn i den digitale møteverden

Bruken av Teams har eksplodert blant ansatte i Haugesund kommune i mars måned. Det viser at våre medarbeidere er omstillingsdyktige og håndterer krisen vi er inne i på en formidabel måte. 

 Den 10. mars i år ble det gjennomført 156 chattemeldinger i Teams. Den 27. mars ble det gjennomført 52 806 chattemeldinger. Det viser en enorm økning i bruken av denne digitale plattformen. Det ble ikke gjennomført noen digitale møter den 10. mars. Den 27. mars derimot, ble det gjennomført 735 digitale møter. 

Under kan dere se den utrolige digitaliseringen som Haugesund kommune er inne i.

10. mars:
Kanalmeldinger 122
Chattemeldinger 156
Samtaler 17
Møter 0

27. mars:
Kanalmeldinger 2883
Chattemeldinger 52806
Samtaler 3423
Møter 735

Oversikt over bruken av Teams i Haugesund kommune

Utskrift