Bruk våre digitale kanaler

Haugesund kommune vil henstille sine innbyggere om å ikke sende brev på papir dersom det finnes alternative løsninger. Færre papirbrev vil redusere smittefaren i disse koronatider.

Det vil i tillegg hjelpe oss til å løse oppgavene raskere og du som innbygger kan få raskere svar.  Dersom eneste mulige løsning er forsendelse av brevpost kan det ta noe lenger saksbehandlingstid enn normalt. 
Ta kontakt med oss på telefon 52 74 30 00 dersom du har spørsmål, så skal vi hjelpe så godt vi kan.

Byggesøknader kan leveres digitalt via Byggsøk. Kart og nabolister kan du skaffe elektronisk via kommunens E-torg løsning.

Epost til kommunen:  
(Dokumenter som inneholder taushetsbelagte opplysninger skal ikke sendes via epost).

Send oss posten digitalt

Utskrift