St. Olavs Orden til Kolbein Falkeid

Mandag 13. desember ble Kolbein Falkeid slått til ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans litterære virke. Dette skjedde i Haugesund rådhus.

Den Kongelige Norske St. Olavs Orden tildeles som "belønning for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten". St. Olavs Orden ble innstiftet av Kong Oscar I i 1847. H.M. Kongen er ordenens Stormester. Ordenen er oppkalt etter vår helgenkonge, Olav den hellige, og er inndelt i tre grader og to klasser:

  • Storkors
  • Kommandør med stjerne ◦ Kommandør
  • Ridder av 1. klasse  ◦ Ridder

Med unntak av kongelige og statsoverhoder tildeles St. Olavs Orden i dag kun til nordmenn. Til ordenen hører det også et kjede som Kongen kan tildele innehavere av Storkorset. Storkors med kjede er ordenens høyeste grad.

Ordenstegnet er et malteserkors i hvitemaljert gull. I midten finnes en høyrød glob omgitt av en blå og hvit ring. På forsiden av globen står riksvåpenets løve i gull, og på baksiden står kong Oscar Is valgspråk, «Ret og Sanhed». Mellom de fire korsarmene er det en gotisk O i gull med krone over. Kommandør- og ridderkorset har en gylden kongekrone over korset.

Under seremonien på Haugesund rådhus mandag, fikk Kolbein Falkeid utdelt sin hedersbevisning av Fylkesmann i Rogaland, Harald Thune.

- Det var som om jeg sto ved siden av meg selv – veldig forundret og overveldet. Jeg tenkte på at det er så mange andre som hadde fortjent dette mer enn meg, sier Falkeid til h-avis.no.

Utskrift