Nye retningslinjer for besøk i institusjonene

Endringer i besøksrestriksjoner for pårørende ved institusjonene i Haugesund kommune fra onsdag 3. juni.

I henhold til nye anbefalinger fra Helsedirektoratet har alle institusjonene i Haugesund innført følgende nye retningslinjer for besøk.

Det er fortsatt besøksrestriksjoner men for besøk i institusjonene gjelder følgende 

  • pårørende må kontakte sykehjemmet i forkant for å avtale besøk
  • smittevernregler må følges
  • besøkende vil bli møtt ved hoveddøren
  • det registreres hvem som er på besøk
  • ved besøkende som har sannsynlig eller påvist Covid-19 kan ikke komme på besøk i institusjonen
  • besøkende som er i hjemmekarantene eller har luftveissymptomer, skal som hovedregel ikke komme på besøk

Ytterligere informasjon kan gis ved det enkelte sykehjem.

Utskrift