Hjelp til personer med selvmordstanker

Vi er inne i en tøff tid som påvirker oss alle. Noen sliter mer enn andre. Dersom du har selvmordstanker er det hjelp og få.

Her kan du få hjelp

  • fastlege - Fastlegen har en akutthjelp-funksjon for sine pasienter i kontortiden
  • legevakt 116 117 - Legevakten har åpent hele døgnet alle dager, og kan kontaktes når fastlegen ikke er tilgjengelig

Andre hjelpeinstanser i Haugesund kommune

Lavterskel psykisk helse for voksne over 18 år.
Telefon sentralbord 52 74 30 00, direktenummer 916 57 082. 
Åpent mandag – fredag kl 08.00 – 15.30
Adresse:  Skåregt. 92, 5. etg.
Alle henvendelser på telefon først

Psykisk helse barn og unge

Hjelpetelefon 948 14 968 besvares 08.30 – 15.30

Her kan du finne mer informasjon om andre hjelpeinstanser, hjelpetelefoner og frivillige organisasjoner:
https://helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/depresjon/selvmord-og-selvmordstanker

Behov for akutt psykisk helsehjelp

  • ring fastlegen din i kontortid
  • ring legevakt 116 117. Åpent hele døgnet alle dager

Behov for hjelp fra Psykososialt kriseteam

  • ring legevakten 116 117
  • psykososialt kriseteam tilbyr støtte og oppfølging til personer som har akutt behov for hjelp som følge av kriser, ulykker og uventede dødsfall.

Utskrift