Bli arrangør av fritidskortet

Fritidskortet er en mulighet for å tiltrekke seg nye medlemmer og skape større aktivitet. Gjennom Fritidskortet blir foreningen/laget deres synlige og tilgjengelige for enda flere barn og unge. Vi vil ha deg med enten du driver en brettspillklubb med ti medlemmer eller et fotballklubb med 200 medlemmer.

Fritidskortet dekker deltakeravgift på en eller flere aktiviteter på inntil 1000 kroner per barn per halvår. Fritidskortet dekker ikke utstyr, leirer, cuper og lignende.

For at ditt lag/forening skal være med i denne ordningen må dere

  • tilby en fast aktivitet for barn i målgruppen minst 10 ganger per halvår
  • åpne for at barnet kan ha en prøveperiode før det binder seg til aktiviteten
  • ha et medlemsregister og en fast deltakeravgift. Det er ikke lov å øke deltakeravgiften/kontingenten utover normal prisvekst i perioden dere er med i pilotprosjektet
  • ha trenere/ledere med gyldig politiattest. Dette gjelder for alle som jobber direkte med barn og unge
  • være registrert på nettsiden Aktiv i Haugesund.(Denne siden er ikke operativ ennå, men vi forventer at alle etterregistrerer seg her)

Kommersielle og kommunale aktører som tilbyr faste, organiserte fritidsaktiviteter til målgruppen kan også være med på Fritidskortet. Aktiviteter som har forkynnende virksomhet som hovedmål vil ikke bli inkludert i Fritidskortet.

Haugesund kommune jobber med å finne en god administrativ og digital løsning på Fritidskortet. Det skal være enkelt for barn/foresatte å ta i bruk Fritidskortet sitt, og det skal være enkelt for foreningene og lagene å administrere dette. Denne løsningen vil presenteres for lag/foreningene så snart som mulig.

Lagene og foreningene som melder seg på prosjektet, vil få oppfølging og veiledning fra Haugesund kommune, både på det digitale/administrative og på andre forhold ved behov.
For at aktivitetene til din forening/lag skal tilbys i Fritidskortet, ber vi deg snarest melde deg på via skjema som du finner her >>>

Har du spørsmål, ta kontakt med Frivillighetskoordinator Ingvild Bjerkeland på e-post  

Fritidskortet 1

Utskrift