Læreplassjeger-kampanjen 2020

Onsdag 16. Juni fikk Haugesund kommune besøk av fylkesordfører i Rogaland Marianne Chesak (Ap) i forbindelse med den nasjonale kampanjen læreplassjeger.

Fylkesordførere Marianne Chesak (Ap) besøkte Haugesund kommune i forbindelse med læreplassjegerkampanjen. Under besøket møtte fylkesordføreren tre av kommunens lærlinger, personalsjef Morten Meland og ordfører Arne-Christian Mohn (Ap).

Fylkesordfører i Rogaland Marianne Chesak (Ap) er svært glad for at Haugesund kommune satser på lærlinger.
- Det er viktigere enn noen gang å sikre læreplass til alle som har krav på det. Jeg oppfordrer kommuner og næringslivet i hele fylket om å snu hver stein for å skaffe flere læreplasser, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Personalsjef Morten Meland kan vise til at Haugesund kommune fra august 2020 har 65 læreplasser i kommunen. Dette er en økning på 10 læreplasser fra august 2019. Planen er å øke til 75 læreplasser fra august 2021. Haugesund kommune er godkjent som lærebedrift i til sammen 10 fag.

Det har vært en bevisst strategi for kommunen å ta inn lærlinger i flere fag enn de tradisjonelle kommunefagene, sier Morten Meland. Personalsjefen forteller videre at det er gjort et omfattende arbeid med å lage en robust og god organisering rundt lærlingene. Hver lærling har en egen instruktør som følger spesielt opp, og alle fagene har faglige ledere som følger opp alle lærlingene i det enkelte fag. I personalavdelingen er det en koordinator i full stilling som koordinerer arbeidet med lærlinger i hele kommunen. Til sammen sørger dette for at lærlingene blir godt ivaretatt både faglig og sosialt, noe som er viktig for å sikre god opplæring i løpet av læretiden.

Ordfører Arne Christian Mohn (Ap) skryter av lærlingene, og påpeker at de er en viktig ressurs for kommunen. Haugesund kommune satser på læreplasser og ser nytten av det.

Målet med læreplassjegerkampanjen er å rekruttere flere lærebedrifter og læreplasser.

Fra venstre: Lærling innen IKT servicefaget Aleksander Svandalsflona Dagsland, ordfører Arne-Christian Mohn, personalsjef Morten Meland, lærling innen barne- og ungdomsarbeiderfaget Marthe Lindtner Dagsland, fylkesordfører i Rogaland Marianne Chesak, politisk rådgiver for fylkesordføreren Charlotte Sørås og lærling innen helsearbeiderfaget Anne Grethe Thorvaldsen. Foto: Cathrine Grindheim

Fra venstre: Lærling innen IKT servicefaget Aleksander Svandalsflona Dagsland, ordfører Arne-Christian Mohn, personalsjef Morten Meland, lærling innen barne- og ungdomsarbeiderfaget Marthe Lindtner Dagsland, fylkesordfører i Rogaland Marianne Chesak, politisk rådgiver for fylkesordføreren Charlotte Sørås og lærling innen helsearbeiderfaget Anne Grethe Thorvaldsen. Foto: Cathrine Grindheim

Utskrift