Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid som har vært på reise

For ansatte i helsetjenesten i Haugesund kommune med pasientnært arbeid, gjelder 10 dagers pålagt arbeidsfritak etter reiser til land utenfor Norden. Se egen informasjon på Intranett, eller kontakt din leder.

 Er du ansatt i Haugesund kommune må du være tilknyttet kommunalt nett for å komme på intranett. 

Utskrift