Koronavaksine

Du trenger ikke å bestille tid for vaksinering. Alle innbyggere i Haugesund kommune vil bli kontaktet med informasjon om tid og sted. Vi følger Folkehelseinstituttets prioriteringer når det gjelder hvem som får vaksinen først.

Det er begrenset med vaksinedoser nå i starten. Det vil kunne ta tid før vi kan gi alle i målgruppene tilbud om vaksine. Er du i prioritert gruppe for vaksinasjon er det ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlegen. Avvent nærmere informasjon om registrering og kontakt.

Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har regjeringen gitt følgende prioritering, med de øverste prioriterte først

  • beboere i sykehjem 
  • eldre over 85 år og helsepersonell med ansvar for samfunnskritiske oppgaver (akuttmedisinsk beredskap og koronastasjon)
  • eldre i aldersgruppen 74 - 84 år
  • eldre i aldersgruppen 64 - 74 år
  • personer i alderen 18 - 64 år med en eller flere underliggende sykdommer
    (kronisk hjerte- og karsykdommer, hjerneslag, diabetes, fedme (BMI>35), kronisk nyresykdom og nyresvikt, kronisk leversykdom, immundempende behandling ved autoimmune sykdommer, kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma), demens, personer med aktiv, pågående eller nylig avsluttet behandling, hematologisk kreftsykdom siste 5år, nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører redusert hostekraft eller lungefunksjon (f.eks.ALS), organtransplanterte  og personer med immunsvikt definert av lege)
  • andre i alderen 18 - 64 år

Les mer om koronavaksinering på Folkehelseinstituttet på deres nettsider  

Vaksinering korona

Utskrift