Utlånsrekord ved Haugesund Folkebibliotek i 2010!

Film, musikk, tidsskrifter, lydbøker, bøker og enda mer. Til sammen har dette generert 193 228 utlån fra Haugesund folkebibliotek i 2010!

En knapp prosent økning fra rekordåret 2009 som endte med "bare" 191 775. Med litt fantasi ser vi bak tallene: 193 228 "ting" fra Haugesund folkebibliotek har bidratt til nytte og glede for et eller flere mennesker 193 228 ganger. Eller kanskje litt mindre, for et og annet bomskudd var det vel. Men mer tørre tall: Utlånet til barn endte på 76 172, en oppgang på 3,53 % i forhold til 2009, utlånet fra voksenavdelingen var 117 056, noe som tilsvarer en knapp prosent nedgang. Ivrigste låner lånte forresten 1 371 medier i 2010 og nr. 2 på rankinglisten 1 313.

Utlånsrekorder kommer ikke av seg selv. Biblioteksjefen vil benytte denne anledningen til å berømme de ansatte for innsatsen. På biblioteket som i butikker skal "varene" plasseres, profileres og anbefales. Brukerne skal få lyst til å komme innom og få lyst til å komme igjen. De som jobber på barne- og ungdomsavdelingen er flinke til å drive leseaksjoner, aktiviteter og andre ting som tiltrekker både barn, foreldre og besteforeldre. Og personalet på lokalhistorisk avdeling og lesesalen har mange tilfredse bruker selv om disse ikke alltid er de flittigste lånerne og dermed bidrar til en flott utlånsstatistikk.

Og tross at pengesummen som biblioteket får tildelt til kjøp av bøker og andre media ikke øker i takt med prisutviklingen, har det blitt utlånsrekord både i 2009 og 2010. Innkjøpsarbeidet betyr mye: Grundige utvelgelsesprosesser (vi skal dekke det meste fra bestselgerromaner via klassisk musikk til bygdebøker og lovsamlinger) og evnen til å strekke pengene er en viktig del av det flotte resultatet!

Biblioteket personale takker alle som besøkte oss i 2010 og ønsker velkommen tilbake i 2011!

Utskrift