Samarbeid mellom Stord og Haugesund

I et møte i formannskapssalen på Haugesund rådhus i dag, diskuterte rådmenn og kommunaldirektører m.fl. nye samarbeidsformer i tiden framover.

I tillegg til rådmennene Odd Henry Dahle og Magnus Mjør fra Stord kommune var kommunaldirektører og representanter fra brann, barnevern og kultur tilstede på møtet.

Både brannvesen og barnevern diskuterte mulige samarbeidsformer i beredskapen mellom de to kommunen, og vil ha flere møter uteover våren der dette er tema.

Innen kultur var "Kulturkort for studenter" et tema. Her ble det fylkeskokmmunale "Ungdomskortet" tatt opp, og det ble diskutert mulig løsninger for hva et samarbeid rundt et slikt kulturkort i kommunene kunne innebære. Her vil en sette seg sammen med Studentsamskipnaden ved HSH for å se på mulighetene rundt dette.

Begge rådmennen var enige om at møtet hadde vært innholdsrikt og konstruktivt.

Utskrift