Sjekk vei og kjøretøy

Før du legger ut på lengre kjøreturer, er det lurt å sjekke vei og føreforhold. Du kan ringe veitrafikksentralen i Statens vegvesen på telefonnummer 175.

Bilen må også være skodd for norske veier.  Det er Statens vegvesen som har ansvaret for brøyting og annet vedlikehold av riks- og fylkesveger. Selve jobben utføres av private entreprenører. De skal sørge for å holde vegene framkommelige for biler som er normalt utstyrt for vinterføre.

På deres nettsider finner du alt fra informasjon om brøyting av veger, krav til dekk, tips om kjøring på normalt vinterføre eller i kolonne og mye mer. Det viktigste tipset: kjør alltid etter forholdene på vegen.

Bremselengden mer enn dobles
Kjør etter forholdene, ikke etter slik du mener vegen burde vært. Hvis du mener vegen er for dårlig brøytet, ta gjerne kontakt med oss. Men først må du sørge for å komme trygt fram!

Husk spesielt på at bremselengden øker dramatisk på vinteren. Kjører du like fort vinter som sommer, kan du oppleve at bremselengden på vinterføre blir to til fire ganger lengre enn på tørr asfalt!

Mest trafikk, høyest prioritert
Vegene med mest trafikk brøytes og strøs først og oftest. Det er ikke mulig å dimensjonere brøytingen etter ekstremvær. Derfor kan trafikantene oppleve at det tar litt tid før vegene er brøytet og strødd skikkelig etter store snøfall.

Vær spesielt oppmerksom på at:

  • Brøyting tar mer tid i voldsomt/vedvarende snøvær.
  • Norge er et vinterland med store lokale variasjoner i vær- og føreforhold. Føret kan derfor skifte fort.
  • Salt mister sine egenskaper til å "smelte" isen i kaldt vær (kaldere enn - 5 grader).
  • Strøsand kan blåse av vegen i sterk vind.
  • Entreprenørene baserer sitt arbeid på værprognoser. Hvis disse prognosene slår feil, kan det ta litt tid før brøytemannskapene er på plass med rett utstyr.
  • Dekk og kjettinger

Kilde: Statens vegvesen

Utskrift