Norske barn mest på nett

Norske barn ligger helt i front når det gjelder nettbruk og ferdigheter på nett. Men de blir samtidig ekstra eksponert for støtende innhold som mobbing, porno og nettvold.

Engasjerte, men usikre foreldre 
Norske foreldre er engasjerte og teknologisk kompetente. Men på noen områder er de usikre – for eksempel når det kommer til aldersgrenser. Facebook har 13-års aldersgrense. Tall fra undersøkelser viser at 17 % av foreldre syns det er greit at barn på 12 og under har egen Facebook-profil, mens hele 33 % mener at man bør være 15 år eller eldre. 24 % svarer "vet ikke" på spørsmål om hvor gammel barnet bør være for å ha egen profil.

Det er opp til foreldrene å vurdere om barnet er modent nok til å ha en egen profil der de deler bilder, kommentarer og annen personlig informasjon. Det viktigste er å følge opp og sørge for at nettet ikke blir en voksenfri sone.

Les hvordan du som forelder kan lære barna nettvett og samtidig sette grenser for hvordan de bør opptre på nett.

Utskrift