Suppleringsvalg av lagrettemedlemmer

Formannskapet i Haugesund vedtok under dagens møte 30 nye lagrettemedlemmer. 15 kvinner og 15 menn er plukket ut blant de som har meldt sin interesse for dette.

Haugesund bystyre oppnevnte våren 2008 lagrettemedlemmer til Gulating lagmannsrett for perioden 2008 -2012. Det skal nå foretas et suppleringsvalg til Gulating lagmannsrett for resten av denne perioden. Gulating lagmannsrett har erfart at behovet for medlemmer til utvalgene av lagrettemedlemmer og meddommere er klar større enn først beregnet.

Det skal oppnevnes 15 kvinner og 15 menn. Lagrettemedlemmene skal ha en allsidig sammensetning slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. For å være lekdommer må du stå innført i folkeregisteret i Haugesund. I tillegg er det et krav at du er mellom 21 og 70 år og er personlig egnet. Du må ha tilstrekkelige norskkunnskaper og må ikke være straffedømt.'

Vervet er en samfunnsplikt. Dette innebærer normalt fri fra ordinært arbeid. Det blir gitt godtgjørelse for eventuelt trekk i lønn. For meddommere uten lønnet arbeid gis en mindre godtgjørelse.

Haugesund formannskap har vedtatt følgende vedtak/innstilling til lagrettemedlemmer i perioden 2008 - 2012:

 

Lagrettmedlemmer
Kvinner Menn
Hege Anette Braut Arvid Bjerkenes
Reidun Breistig Ove Ellefsen
Marita Falch Runde Andre F. Falch
Cecilie Hammersland Gudmund Grinde
Elisabeth Hynne Tom Helgesen
Hege Haukedal Liadal Tor Ove Hjartnes
Elisabeth Lund Jan Inge Klakegg
Siri Karin Nordskog Jan Inge S. Nilsen
Karen Blikra Olsen Edgar Kåre Pettersen
Bente Pettersen John W. Pettersen
Torunn Robb Jostein Rygg
Aud Margareht Strømmen Svein Gunnar Thorvaldsen
Torill K. Thorsen Øystein Viland
Tove Iren Tørresdal Eirik Østbø
Anna Lovise R. Waage Ernst Ewald Østensen

Utskrift