Stengt parkering ved Turnhallen

I forbindelse med bygging av HIL - hallen vil parkeringsplassen ved Turnhallen bli stengt. Der er opprettet nye parkeringsplasser og skiltanvisning for disse er hengt opp på stedet.

Haugesund kommune har informert innvolverte aktører i området.pr. e-post og vanlig. Deriblant Turnforeningen, skoler, buss-selskapet m.v.

Bakgrunn:
I forbindelse med arbeidet på tomta hvor den nye HIL-hallen skal bygges har det oppstått en del problemstillinger rundt parkering i området. Birkeland Maskinentreprenør blitt nødt til å avbryte arbeidet på tomta til den nye HIL-hallen på grunn av feilparkerte biler.

Haugesund kommune har derfor besluttet:

  • All stans forbudt på begge sider av Hanne Hauglands veg.
  • Tydelig parkeringsanvisning til parkeringen på sør- og vestsiden av Ishallen og på østsiden av Haraldsvang skole.
  • Midlertidig rundkjøring i krysset ved inngangen til Haraldsvang skole og Haraldshallen/Ishallen.
  • Skilt som viser vei til parkeringsplassene ved Ishallen og ved Haraldsvang skole. Slik det har vært tidligere har en parkert på østsiden av veien, delvis oppe på fortauet. Da blir det veldig smalt for den øvrige trafikken.

Det er satt opp en midlertidig rundkjøring med mulighet for å stanse og slippe folk av og på i krysset ved inngangen til Haraldsvang skole og Haraldshallen/Ishallen. Se skisse under.

Utskrift