Tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager

Haugesund kommune har nå utarbeidet forslag til tilskuddssatser for ikke-kommunale barnehager for 2011.

Satser

- Tilskudd drift små barn per heltidsplass, inkl. adm. kostnader = kr. 145 061,-
- Tilskudd drift små barn per oppholdstime, inkl. adm. kostnader = kr. 67,16

- Tilskudd drift store barn per heltidsplass, inkl.adm. kostnader = kr. 67 184,-
- Tilskudd drift store barn per oppholdstime, inkl.adm. kostnader = kr. 31,10

For ikke-kommunale familiebarnehager benyttes nasjonale satser. For åpne barnehager benyttes nasjonale satser.
For kapitalkostnader benyttes nasjonale satser.

Utskrift