Nettleien øker med 120 kroner

Nettleien for en gjennomsnittlig husholdning blir 1,3 prosent høyere i år enn i fjor. Med et forbruk på 20 000 kWh/år tilsvarer økningen 120 kroner.

Norges vassdrags- og energidirektorats årlige oversikt viser at nettleien for en gjennomsnittlig husholdning øker fra 46,5 øre/kWh i fjor til 47,1 øre/kWh i år, inkludert alle avgifter.

For en husholdning med et forbruk på 20 000 kWh/år tilsvarer økningen 120 kroner. Merverdi- og forbruksavgift står for om lag halvparten av kostnadsøkningen.

- Økningen i nettleie skyldes hovedsakelig økte kostnader hos nettselskapene grunnet høyere investeringer, samt høyere kraftpris i nettapsberegningen. Reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader medvirker til at nettleieøkningen ikke blir større, sier seksjonssjef Torfinn Jonassen i NVE.

NVE fastsetter årlig en individuell inntektsramme for hvert nettselskap. Inntektsrammene fastsettes slik at inntekten over tid skal dekke kostnadene ved drift og avskrivning av nettet, samt gi en rimelig avkastning på investert kapital ved effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet.

Inntektsrammen innebærer at det settes et tak for hvor store inntekter et nettselskap kan hente inn. Nettselskapene skal beregne tariffene (nettleien) slik at inntekten for det enkelte år så langt som mulig ikke overstiger tillatt inntekt.

Les hele artikkelen på NVE sine nettsider >>>

Utskrift