Amal Aden "abc i intergreringspolitikk"

Amal Aden, kjent som foredragsholder og forfatter kommer til Gamle Slaktehuset 18. februar. Hun er en frittalendes ung dame som setter søkelyset på norsk intergreringspolitikk.

Amal Aden har skrevet 3 bøker med tema innen kulturforskjeller, barneoppdragelse, intergrering, mobbing og hun er spesielt opptatt av barn og kvinners rolle. Hun refser innvandrermiljøene for trydemisbruk, rusproblematikk og familievold. Hun mottokk Zola-prisen i 2010 for uredd og åpent ha avdekket forhold som truer menneskeverd, demokrati og rettsikkerhet i Norge.

  • Foredrag/dialog fredag 18.februar kl 10-11:30
  • Storsalen på Gamle Slaktehuset Allaktivitetshus
  • Pris kr 150,- påmelding 52 74 34 20 eller mail

Arrangør Gamle Slaktehuset m/ støtte fra Rogaland Folkeakademi

Utskrift