Harry Risanger til minne

Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at Harry Risanger er gått bort, 89 år gammel. Få mennesker har gjennom så mange år og med et så sterkt engasjement satt sitt preg på utviklingen av bysamfunnet vårt. Hans innsats som folkevalgt strakte seg, med noen opphold, over en periode på nesten 50 år. Hans aktive politiske innsats strakte seg enda lenger.

Harry Risanger ble første gang valgt som varamedlem til bystyret i Haugesund ved valget i 1947, da som representant for Norges Kommunistiske Parti. Han hadde da lagt bak seg en aktiv og strevsom innsats for Kommunistpartiets ungdomsorganisasjon gjennom harde krigsår. Harry Risanger representerte Arbeiderpartiet i Haugesund bystyre i hele seks perioder, 1960-63, 1968-71, 1972-75, 1976-79, 1980-83 og 1992-95. I perioden 1964-67 var han første vararepresentant til bystyret.

Harry Risanger satt også 16 år i formannskapet fra og med 1968 til og med 1983. De tolv siste årene var han Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret. Harry Risanger preget også den fysiske utviklingen av Haugesund kommune gjennom hele 20 år som medlem av bygningsrådet. Flere perioder var han også rådets nestleder. Da han vendte tilbake til bystyret som "seniorrepresentant" for Arbeiderpartiet etter valget i 1991 ble han leder av Plan- og byggenemnda i kommunen. I perioden 1972-75 var han medlem av fylkestinget for Rogaland Arbeiderparti.

Harry Risanger hadde i tillegg til sitt arbeid som folkevalgt en rekke verv innenfor Arbeiderpartiet og fagbevegelsen. Han var aktiv tillitsmann i Jern og Metall da han arbeidet på HMV. Etter at han begynte i brannvesenet, ble han aktiv i Haugesund Brannkorpsforening. Han var foreningens formann fra 1958 til 1960. Han har også vært medlem av landsstyret i Det norske Arbeiderparti.

Harry Risanger var ikke bare politiker og fagforeningsmann. Han vil alltid bli husket som en dyktig og samvittighetsfull medarbeider i Haugesund Brannvesen. Han var overbrannmester/varabrannsjef fra 1974-1988. Han var en av byens trofaste voktere i førti år.

Under nyttårsmottakelsen på Rådhuset 1. januar 1983 ble Harry Risanger tildelt Haugesund bys hederstegn De fykende måker for mangeårig fortjenstfull innsats i høye kommunale tillitsverv. I 1996 ble han tildelt Kommunenes Sentralforbunds hederstegn for sitt lange virke som folkevalgt. Han var også innehaver av Norsk Kommuneforbunds gullnål for 40 års medlemskap.

Byen vår har mistet en hedersmann og samfunnsbygger av rang. Han vil bli dypt savnet. Minnet om ham vil leve videre i byhistorien, for få har som ham brukt livet sitt på å arbeide for at bysamfunnet vårt skulle bli et godt sted for alle mennesker. Idet våre tanker går til hans hustru, barn, svigerbarn, barnebarn og øvrige familie, lyser vi haugesundere i takknemlighet fred over Harry Risangers minne.

Utskrift