Flytting av kapellan fører til omorganisering

-Som en følge av nedbemanningen må prestetjenesten i Haugesund by omorganiseres. Den prosessen vil bli igangsatt i nær framtid, skriver prost Norodd Stavenjord i en pressemelding. Han forklarer også hvorfor kapellanen i Skåre måtte flyttes på tross av friske midler til prestestillinger i bispedømmet.

-Det har vært stilt spørsmål om ikke friske midler fra departementet kunne vært satt inn for å hindre nedbemanningen i prostiet. Stavanger bispedømmeråd har mottatt melding fra departementet om at det tildeles friske midler til nye stillinger på årets budsjett. Disse kan imidlertid bare settes inn der det er lavere bemanning enn det beregningsmodellen tilsier som normalbemanning for et prosti. Etter den nevnte beregningsmodellen kom Haugesund prosti ut med et "overskudd" på ca én stilling, mens f.eks Jæren og Tungenes kom ut med tall som ligger betydelig under normalbemanningen. Derfor må menighetsarbeidet i Rossabø, Skåre og Vår Frelsers menighet i tiden framover organiseres med én prest mindre enn før med de utfordringer det innebærer, skriver prosten.

Det betyr at tapet på en prestestilling må deles på de tre menighetene. Hvordan dette skal skje kan ikke prosten svare på nå.

Etter gudstjenesten søndag var temaet naturligvis meldingen om at kapellan Bård Egil Dyrhol flyttes fra Skåre et tema.

-Det er mange som er lei seg nå, sa en av gjestene på kirkekaffen. Leder i Skåre menighetsråd, Gro Steensnæs Håvåg er også svært opptatt av følgende dette vil få for trosopplæringsarbeidet i Skåre menighet. Et arbeid som inkluderer og regner med alle kirkelige ansatte. Hun har henvendt seg til prosten for å få til en best mulig løsning.

Hele pressemeldingen fra Norodd Stavenjord kan du lese her >>>

Utskrift