Faktafeil og klage

 

Klage på boligverdi fra Skatteetaten.
Dersom du har mottatt en skatteseddel med overskriften «Skatteseddel 2015 boligverdi fra Skatteetaten», og du mener taksten er av feil størrelse, må du kontrollere opplysningene Skatteetaten har om din bolig. Disse opplysningene er P-rom, byggeår og boligtype, og du finner dem i selvangivelsen for 2013 under «Grunnlag for likningsverdi». Ved feil faktaopplysninger må du sende klage til Skatteetaten. Dette gjelder også dersom du mener verdien på boligen er satt for høyt i forhold til antatt markedspris, selv om faktaopplysningene ellers er korrekte.

Mer informasjon om dokumentasjon av markedsverdi og klagemuligheter på Skatteetatens boligverdi finner du på nettsidene til Skatteetaten.

Klagefristen er seks uker regnet fra 1. april 2015, det vil si innen 13. mai.

Andre klager
Dersom du mener at noe annet enn boligverdien er feil kan du sende skriftlig klage til Haugesund kommune. Bruk skjemaet på denne siden.

Dersom du har mottatt en skatteseddel med overskriften «Skatteseddel 2015 bolig, fritidseiendom og våningshus» eller «Skatteseddel 2015 næringseiendommer» eier du en lokalt taksert eiendom. Klage på takst på eiendommer som er lokalt taksert sendes skriftlig til kommunen. I klagen må det komme fram hvilken eiendom det gjelder og det må gjøres nærmere rede for hva en mener er feil. Bruk skjemaet på denne siden.

Klagefristen er 6 uker regnet fra 1. april 2015, det vil si innen 13. mai.

E-postadresse:

Telefon Haugesund kommune: 52 74 30 00

Postadresse:
Haugesund kommune v/Eiendomsskattekontoret
Postboks 2160
5504 Haugesund

Utskrift