Fritak for eiendomsskatt

 

Noen eiendommer er fritatt for eiendomsskatt etter Eiendomsskattelovens §5. I fritaket inngår også kommunale- og de fleste statlige eiendommer. 

I tillegg har Haugesund bystyre vedtatt å frita for eiendomsskatt eiendom som eies av lag, organisasjoner, stiftelser, idrettslag, foreninger og tilsvarende hvor hovedhensikten med eiers virksomhet er å «gagna ein kommune, eit fylke eller staten». Grunnlaget for vedtak om fritak følger av bestemmelsene i Eiendomsskattelovens §7a.

Dersom du eier eller representerer eiendom som har fått utskrevet eiendomsskatt men mener eiendommen skal ha fritak som følge av ovennevnte, kan du rette skriftlig henvendelse til:  

Haugesund kommune v/Eiendomsskattekontoret
Postboks 2160
5504 Haugesund

Utskrift