Offentlig ettersyn av takst og skatt

 

Offentlig ettersyn innen 1. april 2015
Takst og utregnet eiendomsskatt vil bli lagt ut til offentlig ettersyn innen 1. april 2015. Eier vil da få tilsendt informasjon om takst og utregnet skatt, samt informasjon om klageadgang. Skatteetaten har informasjon til deg som vil klage på formuesgrunnlaget.

Utskrift