Utregning av eiendomsskatt

 

Det er tre faktorer som påvirker størrelsen på eiendomsskatten: Takstgrunnlag, promillesats og bunnfradrag.

Takstgrunnlaget mottas enten fra Skatteetaten (for de aller fleste boligeiendommer) eller vedtas lokalt av kommunens sakkyndige takstnemnd for eiendomsskatt.

Promillesatsen vedtas av bystyret hvert år i forbindelse kommunens budsjettvedtak og kan variere fra år til år. For 2015 er skattesatsen for bolig- og fritidseiendom 2,6 promille. For andre typer eiendom er den 4,8 promille.

Bunnfradraget er et fast kronebeløp og kan bare brukes på bolig og fritidsbygg. Størrelsen på bunnfradraget vedtas hvert år av bystyret. I 2015 er det på 500 000 kroner. Det vil si at man kan trekke 500 000 kroner fra takstgrunnlaget for en boenhet.
En boenhet vil normalt være en selvstendig del av en boligeiendom med egen inngang/inngang fra felles yttergang, og som har rom godkjent for opphold, matlaging, bad/toalett og hvor nødvendige krav til lysforhold, brannsikkerhet og så videre er ivaretatt.

Eksempel: Viser utregning av eiendomsskatt for en eiendom med boligverdi fra Skatteetaten.

Boligverdien (formuesgrunnlaget) fra Skatteetaten er som oftest 4 ganger ligningsverdien (for primærboliger). Grunnlaget som foreligger fra skatteåret 2013 skal for 2015 multipliseres med 0,8. Dette er en obligatorisk faktor fastsatt av Staten.

I vårt eksempel er ligningsverdien i selvangivelsen kr 500 000.

Boligverdien fra Skatteetaten er da kr 2 000 000 (4 x 500 000).

Takstgrunnlaget som kommunen skal forholde seg til:

Kr 2 000 000 x 0,8 = 1 600 000 kroner (takstgrunnlaget)

Har boligen 1 boenhet blir det lagt inn et bunnfradrag på 500 000 kroner.

Promillesatsen for 2015 er vedtatt å være 2,6.

Utskrevet årlig skatt blir med disse faktorene:
1 100 000 x 0,0026 = 2 860 kroner

Utskrift