Verdsettelse av næringseiendom

Vennligst se vedlagte pdf pdf-dokument som viser den metodikk som normalt er benyttet ved taksering av næringseiendommer med bygg i Haugesund kommune. Ubebygde tomter eller spesielle objekt kan ha blitt verdivurdert med utgangspunkt i annen metodikk enn den «hovedregelen» som fremgår av vedlagte dokument.

Dersom det ønskes ytterligere informasjon kan forespørsel rettes per e-post til:

 

Utskrift