Revidert nasjonalbudsjett 2011

Fredag 13. mai blir blir regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2011 lagt fram.

Finansdepartementets nettsider finner du alle budsjettdokumentene og pressemeldinger om budsjettet.

Hovedsaker:

Et budsjett for arbeid og velferd

– Med utsikter til vekst over trend i fastlandsøkonomien i 2011 og stabilisering av arbeidsledigheten klart under det historiske gjennomsnittet, er det nå riktig å stramme til i budsjettet og redusere avstanden til 4-prosentbanen, sier finansministeren.

Nøkkeltall i budsjettet for 2011

Aktiviteten i norsk økonomi er på vei opp, og det anslås nå en vekst i fastlandsøkonomien på 1,7 prosent i år og 3,1 prosent neste år, som er over trendveksten i økonomien.

Statens inntekter og utgifter - en oversiktstabell

Statens samlede inntekter i 2011 er beregnet til 1 113 milliarder kroner og samlede utgifter til 960 milliarder kroner.

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2011

Regjeringen foreslår å tilpasse skattereglene til pensjonsreformen slik at det skal lønne seg mer å arbeide ved siden av å motta pensjon. Samtidig videreføres og styrkes Regjeringens fordelingspolitikk gjennom skattesystemet. Samlede skatter og avgifter holdes om lag uendret.

Revidert nasjonalbudsjett 2011

Utskrift