We can run

We don't own this place, though we act as if we did, It's a loan from the children of our children's kids. The actual owners haven't even been born yet. (Grateful Dead)

Åpningsstrofen i Grateful Dead sin nydelige låt "We can run" gir oss en viktig påminnelse om det ansvaret vi har for miljøet på jorda. Vi kan prøve å løpe fra ansvaret, men vi kan ikke gjemme oss for konsekvensene av de valgene vi gjør.

Onsdag i denne uka var atomgjenvinningsanlegget i Sellafield i England tema under formannskapets møte. Bakgrunnen var den rapporten som Statens strålevern har utarbeidet om konsekvensene av et eventuelt utslipp fra anlegget. Selv små utslipp vil ha dramatiske konsekvenser for Norge. Viktige næringer knyttet til matproduksjon kan bli satt ut for generasjoner. Radioaktivitet kan øke kreftfaren dramatisk.

Sist det var et stort radioaktivt utslipp i Europa, skyldtes det brannen i en av reaktorene i kjernekraftverket i Tsjernobyl i det daværende Sovjetunionen. Det kommunistiske diktaturet forsøkte først å skjule hendelsen, men måtte snart gi opp den strategien. Konsekvensene var for store, ikke bare i Sovjetunionen, men i et svært område i Europa. Norske sauer og reinsdyr måtte få spesielle fortilskudd i årevis for å bli kvitt radioaktiviteten. Alle innså at denne typen forurensing ikke stopper ved landegrensene. Hendelsen ble også begynnelsen til slutten for ettpartistaten Sovjetunionen. Systemet hadde spilt fallitt.

Sellafield ligger i et demokratisk land. Storbritannia er nærmeste nabo for oss vestlendinger. Vi har sterke gjensidige bånd. Derfor bør vi ha mye større mulighet for å lykkes i vårt arbeid for å få britiske myndigheter til å avvikle virksomheten i Sellafield enn det tidligere tiders vesteuropeere hadde da de forsøkte å få Sovjetunionen til å styrke sikkerheten ved sine atomanlegg.

Formannskapet bestemte onsdag at vi skal arbeide sammen med andre kommuner og fylkeskommuner for å påvirke britene til å ta riktige beslutninger. Venstres gruppeleder May Britt Vihovde, som reiste saken i formannskapet, opplyste at Venstre arbeider aktivt overfor sitt britiske søsterparti Liberaldemokratene for å påvirke deres standpunkt til Sellafield. Høyres gruppeleder Sveinung Stensland har tatt saken opp i fylkeskommunale organer. Høyres miljøpolitiske talsmann Nikolai Astrup har tatt saken opp i Stortinget. Folkevalgte fra andre partier engasjerer seg også sterkt i saken. Et samlet Norge mobiliserer.

Saken om Sellafield demonstrerer hvor viktig internasjonalt samarbeid og dialog er for å redde miljøet. Vi har bare en klode, og den har vi på lån fra fremtidige generasjoner. Brent Mydland i Grateful Dead synger videre:

"Of all possible worlds,

We only got one:

We gotta ride on it.

Whatever we've done,

We'll never get far from what we leave behind,

Baby, we can run, run, run, but we can't hide."

Fremtidens norske og britiske barn fortjener at vi ikke etterlater oss en natur som er forurenset av atomutslipp. Derfor må dialogen med britene om Sellafield fortsette helt til anlegget er stengt for godt.

Se video live her >>>>

{jcomments on}

Utskrift