Ei gate å være stolt av

Fredag 29. april møttes representanter for Statens Vegvesen, Rogaland fylkeskommune og Haugesund kommune for å starte det formelle planarbeidet for Karmsundgata. Nå må vi håpe at ting kan gå på skinner.

I Haugalandspakken er det forutsatt at det skal brukes om lag 200 millioner kroner på å utvikle Karmsundgata til å bli en sikker, god og trygg trafikkåre gjennom byen vår. For å få et best mulig utgangspunkt for selve planarbeidet, valgte vi å gjennomføre et såkalt "Botsfor-seminar" om gata i september 2010. Det er konklusjonene fra denne prosessen som nå skal danne grunnlaget for det formelle planarbeidet.

Vegvesenet, fylkeskommunen og kommunen er nå enige om at det skal startes opp to planprosesser for Karmsundgata. Det skal utarbeides en reguleringsplan for strekningen fra Haukelivegen (Opelkrysset") i sør til Storasundgata i nord. Denne parsellen vil være den enkleste å begynne med, og det er derfor viktig å ha planene avklart når omkjøringsvegen Norheim – Raglamyr står ferdig. Da er det nemlig Karmsundgatas tur.

Parallelt med denne reguleringsplanen skal det startes opp arbeid med en egen kommunedelplan for FV/RV47. Denne planen vil ta for seg hele strekningen fra Norheimkrysset, der den nye vegen til Raglamyr tar av, til grenseområdene mellom Haugesund og Sveio i nord. Bakgrunnen for at man ønsker å se på hele denne strekningen i en kommunedelplan, er at det er behov for å se på hele vegsystemets betydning for byområdet. Kommunedelplanen vil også danne grunnlaget for reguleringsplaner for nye parseller av Karmsundgata, etter at strekningen Haukelivegen – Storasundgata er ferdig.

Når nye Karmsundgata nå skal planlegges, er det mange hensyn som skal tas. Det aller viktigste er selvsagt trafikksikkerheten. "Blodvegen" må bli historie snarest mulig. Altfor mange liv har gått tapt langs Karmsundgata, og altfor mange mennesker har fått varige skader. Videre må vi sikre god fremkommelighet. Det betyr at gata må ha kapasitet til å ta unna den trafikken som vi vet vil være der.

I moderne samferdselsplanlegging kan vi imidlertid ikke bare legge til rette for biler. En fremtidsrettet utforming av Karmsundgata innebærer også gode og gjennomgående gangveger og sykkelveger og gode kryssingsmuligheter for myke trafikkanter. Et fremtidsrettet kollektivsystem må også på plass.

Karmsundgata har altfor lenge vært et sted som blir forbundet med utrivelige opplevelser. Nå har vi muligheten til å løfte den til å bli ei praktgate gjennom byen vår. Derfor er også estetikk viktig. Karmsundgata må enske folk velkommen til byen. Den må bli et sted der det er trivelig å gå og sykle. Den må være både vakker og funksjonell.

Vi har nådd en milepæl når vi nå skal få gå i gang med å detaljplanlegge Karmsundgata slik den skal fremstå i fremtiden. Resultatet blir ekstra bra om mange velger å gi innspill til planprosessen. Karmsundgata kan være gata som deler byen vår. I dag oppleves den slik av mange. I fremtiden må den bli gata som binder byen vår sammen.

Jeg anbefaler alle å lese denne rapporten: Rapporten >>>

{jcomments on}

Utskrift