427 barnehageansatte på kurs

Over 400 barnehageansatte fra de kommunale og private barnehager i Haugesund er samlet til kurs i Edda kino. Dette er en del av modellkommuneprosjektet.


Modellkommuneprosjektet
STED: Edda kino
DATO: 30. januar 2012
TID: 09.30

For aller første gang samles 427 barnehageansatte fra de kommunale og private barnehager i Haugesund. Dette er en del av modellkommuneprosjektet som Haugesund kommune er en del av.

Tema:

  • Små barns tilknytning og tilpasning når omsorgspersonen har egne problem.
  • Å ha et familieperspektiv på tvers av tjenester. Hvordan kan det tverrfaglige arbeidet organiseres slik at en sikrer felles måloppnåelse, kontinuitet, evaluering og dokumentasjon av innsatsen.


Foredragsholdere
Eva Mikkelsen er regional koordinator for modellkommuneforsøket i region vest. Hun er klinisk sosionom, veileder og familieterapeut med over 20 års erfaring fra barnevernet på ulike nivå.

Siw Lisbeth Karlsen er regional koordinator for modellkommuneforsøket i region midt. Hun er utdannet førskolelærer med diverse videreutdanning og har arbeidet med barn og familier i risiko i 25 år innen ulike instanser.

Kontaktperson:
Maren Elise Monclair Pedersen
Telefon: 52 74 30 45
Mobil: 955 23 850
E-post:

Utskrift