Meld på bygg til Statens Byggeskikkpris 2012

Vet du om et bygg som skiller seg ut? En bygning som kan inspirere og står som et forbilde på god byggeskikk? Meld det på til Statens Byggeskikkpris 2012! Fristen er 16. februar.


Statens Byggeskikkpris er en hederspris for bygninger som bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken gjennom utførelse, materialbruk og samspill med sted og miljø.
Prisen deles ut av kommunal- og regionalministeren hvert år.

– Vi oppfordrer alle til å komme med forslag,. Se deg rundt etter gode boliger og andre bygg om det er noen som fortjener prisen, sier Lene Edvardsen, lederen for sekretariatet for Statens Byggeskikkpris.

Les mer på Husbankens nettsider

Utskrift