Pass på at vannet ikke fryser - enkle forhåndsregler kan gi store besparelser!

Vi er inne i en kald periode nå, og da kan vannrørene fryse og vannskader i hus oppstå. Private vannledninger kan også fryse utenfor huset mellom tilkoblingspunkt og kommunal vannledning.


Hvis vannet fryser i et lukket rørsystem, fører det som regel til at vannrørene sprenges når isen smelter igjen. Dette kan medføre at vannrør sprekker og kan gi store vannskader i huset. Som oftest skjer dette i kalde kjellere.

For å unngå vannskader kan man gjøre noen tiltak:

  • Koble fra hageslangen og tapp ut vannet i ledninger som kan fryse (stenge evt. utendørskraner)
  • Skru opp temperaturen i kjelleren, hindre kald trekk (lufteventiler, vindu)
  • Hvis huset står tomt, også bare for en helg, ikke la temperaturen bli lavere enn 10 °C (helst høyere).
  • Tappe vann (Frost tapping): La kaldt vann renne litt fra en vannkran i huset. Da kan en unngå at vannet blir liggende i rørene og at disse fryser.


Private vannledninger kan også fryse utenfor huset mellom tilkoblingspunkt og kommunal vannledning. Det kan være flere årsaker til dette bl.a. at privat vannledning er lang og/eller ligger for grunt. Hvis en setter på (frost tapping) tappe vann fra en kran for eksempel i kjeller vil man kunne forhindre at vannledningen fryser.

De som opplever at vannet blir borte bør sjekke om naboen også har problemer med sin vanntilførsel. Hvis vannet er borte i flere hus kan det være vannavstenging eller vannledningsbrudd på kommunal vannledning som er årsaken. Ta da kontakt med Teknisk drift sin døgnbemannede vakttelefon 952 65 295.
Hvis naboen har vann, er det sannsynlig at det er dine egne vannrør som kan ha frosset. Da bør en ta kontakt med rørlegger for hjelp til å tine opp ledning.

Utskrift