Orienteringsmøte om Fagerheim

Mandag 13.02.2012 blir det holdt orienteringsmøte om forslag til planprogram for Fagerheim på Bleikemyr bydelshus fra kl. 18.30-21.00.


Planprogram for Fagerheim skal legge grunnlag for konsekvensutredninger og fremtidig planlegging av dette området. Planprogrammet skal bidra til innsikt og forutsigbarhet i arbeidet med området utvikling, samt å sikre et godt beslutningsgrunnlag.

Det vil bli en kort orientering om planarbeidet, og ulike problemstillinger. Det vil bli anledning til meningsutveksling, spørsmål og til å få kjennskap til ulike utfordringer i forbindelse med fremtidig utvikling av Fagerheim.

Dette er en anledning til å si hva du mener, og bidra i utviklingen av dette arbeidet.

Ved spørsmål, kontakt:
Haugesund kommune, Teknisk forvaltning,

Telefon 90746806

Utskrift