Vil du bli lærling?

Haugesund kommune tar inn lærlinger i flere spennende fag hvert år. Sammen med flere av kommunene i Haugesundregionen søker Haugesund etter lærlinger.

I Haugesund kommune er det mulig å bli lærling innen

  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
  • Helsearbeiderfaget
  • Institusjonskokkfaget
  • IKT- servicefaget
  • Renholdsoperatørfaget
  • Kontor- og administrasjonsfaget
  • Anleggsgartnerfaget

Dersom du vil bli lærling må du ha bestått både relevant Vg1 og Vg2.

Du søker elektronisk og søknadsskjemaet finner du til høyre når du går inn på hvert enkelt fag.

Har du spørsmål ta kontakt på telefon: 52 74 32 13 eller sentralbordet på 52 74 30 00

Søknadsfrist: 1. mars hvert år

Utskrift