Ny driftssjef i Haugesund kommune

Olav Heimdal er ansatt som driftssjef og enhetsleder teknisk drift. Heimdal er utdannet ingeniør og har vært assisterende driftssjef siden 2000.


Han tiltrer i stillingen 23. april.

Utskrift