Omdømmebarometeret

Haugesundregionens omdømme har hatt god framgang fra 2009 til 2011. Det viser Omdømmebarometeret som er et verktøy for 11 regioner i sør-Norge.


Omdømmebarometeret er laget av Ordkraft og utgitt av Sparebank1 SR-bank, Haugaland Vekst og Rogaland fylkeskommune.

Barometeret viser at regionen er inne i en god utvikling. Flere er positive til Haugesundregionen, flere kan tenke seg å bo i regionen og flere gir regionen bedre score på de viktigste faktorene for folk.

Haugesundregionen er godt likt blant landets befolkning, og det er få som har negative assosiasjoner.

Oppvekst, trygghet og jobbmuligheter er de viktigste faktorene for landets befolkning når de skal vurdere å flytte til andre regioner. Haugesundregionen har er marginal forbedring på trygghet, den sees på som bedre oppvekststed og den har en kraftig økning jobbmuligheter.

Rapporten kan lastes ned i sin helhet her.

Utskrift