Flere fag fra videregående for ungdomsskoleelever

Fra høsten kan det bli mulig for elever i ungdomsskolen å ta flere fag fra videregående opplæring.


Utdanningsdirektoratet foreslår å utvide ordningen der elever på ungdomstrinnet kan ta fag fra videregående opplæring.

Elever på ungdomstrinnet skal kunne ta alle fellesfagene i videregående opplæring samt flere programfag, for eksempel praktisk estetiske fag. - Vi sender på høring et forslag om at ordningen skal utvides til å gjelde alle fag, ikke bare enkelte som i dag. I tillegg ønsker jeg å åpne for at disse elevene kan ta avsluttende ungdomsskoleeksamen mens de går på niende trinn, slik at de får mulighet til raskere progresjon og unngår dobbeltarbeid, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Les hele saken på Kunnskapsdepartementets nettsider

Utskrift