Informasjon om barnehagesøknader til det årlige hovedopptaket

Det årlige hovedopptaket til ledige plasser fra nytt barnehageår foretas i mars måned med utgangspunkt i søknader som ble registrert innen fristen 15. februar.


Til årets barnehageopptak kom det inn 799 søknader og av disse er det 565 søkere helt uten plass.

Svar på søknad om barnehageplass sendes ut før påske. Søknader som kommer inn etter hovedsøknadsfristen 15. februar blir satt på søkerliste og vurdert til ledige plasser etter hovedopptaket 31.mai.

Alle søknader med ønsket oppstartsdato i perioden frem til 1. oktober, blir behandlet i hovedopptaket til ledige plasser fra nytt barnehageår til høsten. Søknader med ønsket oppstartsdato i løpet av våren vil også bli vurdert dersom det i denne perioden blir ledig plass i ønskede barnehager.

Utskrift